Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Wundercar AS ("Wundercar") og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Vår behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder GDPR og personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Wundercar behandler personopplysninger om kunder hos Wundercar (samlet betegnet "Kunder"). Wundercar er heleid av Fleks AS.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG
Wundercar er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen, med mindre annet fremgår. Vi gjør oppmerksom på at Wundercar vil opptre som databehandler på vegne av SpareBank 1 Finans Østlandet i forbindelse med finansiering og forsikring.

2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
Når du blir Kunde hos Wundercar, trenger vi informasjon om deg for å kunne gjennomføre ditt kjøp, for å få levert bilen til deg og ellers oppfylle våre forpliktelser etter avtalen. Vi samler typisk inn følgende kategorier personopplysninger om deg:
 • Identifikasjonsopplysninger, som navn, legitimasjon, fødselsnummer.
 • Kontaktopplysninger, som telefonnummer, epostadresse og adresse.
 • Kundehistorikk, som mottatte tilbud, informasjon, servicehistorikk mv.
 • Kontraktsopplysninger, som informasjon om kjøpet, førerkort, kjennemerke på kjøretøy, bestillingshistorikk mv.
 • Data, som IP-adresse, nettleser, operativsystem og informasjon om type PC/mobilenhet.
 • Kredittinformasjon, som fakturainformasjon, informasjon om søknad om kreditt og kredittvurdering.
Vi vil også kunne be deg om andre personopplysninger, for eksempel kreditthistorikk, betalingsopplysninger avhengig av hvilken betalingsmetode du velger, bankinformasjon, forsikringsinformasjon mv.
De fleste av opplysningene vi har om deg, mottar vi direkte fra deg. Informasjon om teknisk data genereres i våre systemer.

3 HVA BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL?
Vi bruker personopplysninger om deg til følgende formål for å oppfylle avtale om ditt kjøp:
 • Når du kjøper en bil av oss, behandler vi opplysninger om ditt navn, dine kontaktopplysninger, kjøretøyets registreringsnummer og informasjon om kjøretøyet for å administrere kundeforholdet og gjennomføre betaling. Vi behandler også disse opplysningene for å oppfylle pliktene etter avtalen du har inngått med oss om service og eventuelle andre forpliktelser vi har påtatt oss.
 • Hvis du ønsker et tilbud fra oss, behandler vi opplysninger om ditt navn og dine kontaktdetaljer for å kunne kontakte deg og følge opp tilbudet, og eventuelt forberede en avtale med oss.
 • For å håndtere eventuelle krav om angrerett, reklamasjon, krav eller garanti, behandler vi opplysninger om ditt navn, dine kontaktopplysninger, kjøretøyets registreringsnummer og informasjon om kjøretøyet.
 • Dersom du søker om lån fra SpareBank 1 Finans Østlandet gjennom Wundercar, vil vi innhente kopi av førerkort og kredittopplysninger. Informasjonen brukes i så fall kun i forbindelse med lånesøknaden, og vi vil deretter slette informasjonen i våre systemer. For SpareBank 1 Finans Østlandets personvernerklæring, se deres nettside på https://www.sb1fo.no/content/1576/Personvernerklaring
 • Vi bruker betalingsinformasjon i forbindelse med oppgjøret for bilen du har kjøpt fra oss. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er at det er nødvendig for å inngå og oppfylle vår kundeavtale med deg.
 • Vi bruker betalingsinformasjon for bokførings- og regnskapsformål. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er våre rettslige forpliktelser etter bokførings- og regnskapsloven.
  Vi bruker kontaktinformasjon til å sende deg informasjon og markedsføring om Wundercar:
  • Hvis du har kjøpt bil av Wundercar tidligere, kan vi sende deg markedsføring om nyheter og produkter som er relevant for det konkrete avtaleforholdet. Det rettslige grunnlaget er i så fall vår berettigete interesse i å holde deg oppdatert på Wundercar. Du kan når som helst be om at utsendelse av slik informasjon opphører.
  • Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi kan behandle din kontaktinformasjon til markedsføring, kan vi sende deg markedsføringsmateriale tilpasset deg som for eksempel basert på dine tidligere kjøp. Du kan trekke tilbake samtykke eller protestere på slik bruk til enhver tid ved å kontakte oss, se pkt. 10. Vi kan bruke informasjon samlet gjennom informasjonskapsler du har samtykket til å bruke, som forklart nærmere i pkt. 8 nedenfor. Vi vil også kunne bruke personopplysninger til andre formål som ikke tilsvarer de nevnt over, som f.eks. i forbindelse med krav eller rettslige tvister, eller i forbindelse med oppkjøp eller salg av virksomheten.

    4 HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
    Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet opplysningene ble samlet inn for eller lovpålagte plikter vi har. I noen tilfeller har vi plikt til å lagre opplysninger lenger, for eksempel etter regnskapslovgivningen. Vi vil slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi mener det er nødvendig for oss å oppbevare opplysningene for formålene beskrevet over eller vi er rettslig forpliktet til å lagre opplysningene.


    5 HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?
    Finansiering og forsikring
    Dersom du søker finansiering og/eller forsikring gjennom SpareBank 1 Finans Østlandet, vil vi formidle personopplysninger til dem i tråd med vår databehandleravtale med SpareBank1 Finans Østlandet. SpareBank 1 Finans Østlandet vi også innhente informasjon fra deg direkte.

    Tjenester og service på kjøretøy
    Vi vil dele personopplysninger om deg med tjenesteleverandører, for eksempel til serviceverksted eller transportør i den grad det er nødvendig for å levere avtalte produkter og tjenester til deg.

    IT
    Vi benytter IT-leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss som våre databehandlere. Vi vil inngå databehandleravtaler med slike leverandører som sikrer at de ikke behandler personopplysningene til andre formål enn de som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

    Forpliktelser til å utlevere personopplysninger
    Vi kan utlevere personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser overfor myndigheter og domstoler og andre tredjeparter, dersom dette er påkrevd i lov.

    Overføring utenfor EØS
    Vi overfører per i dag ikke personopplysninger utenfor EØS. Dersom vi i fremtiden vil overføre personopplysninger utenfor EØS-området, f.eks. fordi vi benytter leverandører som er etablert der, vil vi sørge for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende rettslig grunnlag for overføring. Vi vil i så fall informere om slik overføring ved å oppdatere denne personvernerklæringen.

    6 RETTIGHETER
    Du har rettigheter i personopplysningene som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har avhenger av omstendighetene.
    • Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og hvordan vi behandler dem.
    • Du kan be oss rette feilaktige opplysninger. Det er viktig for oss at vi har registrert riktige opplysninger om deg, og du må selv si ifra hva som er uriktig og for eksempel be oss om å rette ved endring av adresse.
    • Du har rett til få slettet personopplysninger. Vi vil normalt slette opplysningene når formålet med behandlingen er oppfylt, med mindre vi etter loven plikter å fortsette å oppbevare opplysningene.
    • I noen tilfeller har du rett til å be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
    • I noen tilfeller kan du også be om at behandlingene av dine personopplysninger begrenses. Se kontaktinformasjon i pkt. 10 nedenfor om hvor du kan rette kravet ditt.
    • Du har også rett til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. Vær oppmerksom på at det er enkelte begrensninger i lov for å utøve disse rettighetene. Vi skal så langt som mulig gjøre det du ber om, men vi kan for eksempel ikke slette opplysninger vi har plikt til å oppbevare.

      7 INFORMASJONSSIKKERHET
      Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi foretar jevnlig opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Wundercar's retningslinjer og rutiner for personvern.

      8 INFORMASJONSKAPSLER
      Våre nettsider benytter informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som blir lagret på din datamaskin når du åpner en nettside. Vi har laget en oversikt over de informasjonskapslene som brukes, og hva de brukes til. Informasjonskapsler kan også brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapselen blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel dersom du - for å slippe å oppgi brukernavn og passord hver gang - har gitt ditt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang.

      Du kan bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker at det lagres informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende informasjonskapsler. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere informasjonskapsler, kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre.

      9 ENDRINGER
      Vi vil kunne gjøre endringer i personvernerklæringen. Gjeldende versjon vil alltid være tilgjengelig på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

      10 KONTAKTINFORMASJON
      Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

      Hvis du vil utøve dine rettigheter eller har spørsmål knyttet til personvernerklæringen kan du sende e-post til:
      personvern@wundercar.no eller brev til Wundercar AS, Sandakerveien 64,
      0484 Oslo.

      Dersom du er uenig i måten vi behandler personopplysninger på, kan du klage til Datatilsynet: post@datatilsynet.no. Se mer informasjon på Datatilsynets hjemmesider, www.datatilsynet.no
      Nesten ny bruktbil
      NAF-test og service historikk
      12 måneder service inkludert
      Bil helt hjem
      14 dager åpent kjøp
      • Nesten ny bruktbil
      • NAF-test og service historikk
      • 12 måneder service inkludert
      • Bil helt hjem
      • 14 dager åpent kjøp